سرگرمیموسیقی

متن آهنگ امشب از امیر عباس گلاب

اﻣﺸﺐ ﻣﻴﺨﻮام ﺣﺴﻤﻮ ﺑﮕﻢ از ﻫﻴﺸﻜﻰ ﻧﻤﻴﺘﺮﺳﻢ

ﻫﺮﺟﻮری ﺷﻪ ﻫﺮﭼﻰ ﺑﺸﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺗﻬﺶ ﻫﺴﺘﻢ

ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻦ ﺣﺮﻓﻤﻮ ﻧﺰﻧﻢ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﺧﺎﻛﺶ ﻛﻨﻢ

اﻣﺸﺐ ﻓﻘﻄ ﺣﺴﻤﻮ ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻴﺨﻮام ازت ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﻨﻢ

ﻣﻦ ﻫﻨﻮزم آدم ﺧﻮﺑﻴﻢ ﻣﻦ ﻫﻨﻮزم ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻢ

ﻣﻨﻢ دﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺮات اﻳﻦ روزارو ﻣﻴﮕﺬروﻧﻢ

ﺑﻪ ﻛﻰ ﺑﮕﻢ درد دﻟﻤﻮ ﺷﺪم از ﻋﺎﻟﻢ زده

ﺑﻪ ﻛﻰ ﺑﮕﻢ ﺟﺎت ﺧﺎﻟﻴﻪ آﺧﻪ ﺑﻪ ﻛﻰ ﺑﮕﻢ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪه

ﺷﺎﻳﺪ اﻟﺎن ﻋﻜﺴﺘﻮ ﻛﺸﻴﺪم ﺷﺎﻳﺪ اﺻﻠﺎ ﻗﺎﺑﺶ ﻛﻨﻢ

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﮔﻮﺷﻴﻤﻮ ﺑﮕﻴﺮن ﺷﺎﻳﺪ اﺻﻠﺎ ﭘﺎﻛﺶ ﻛﻨﻦ

ﻫﻴﺸﻜﻰ واﺳﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺸﺪ

ﻫﻴﺸﻜﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻧﻴﻮﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﺎت

ﻣﻴﺨﻮام دوﺑﺎره ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﺸﻢ ﺑﺸﻢ ﻗﺮﺑﻮن ادا اﻃﻮارات

اﻟﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻰ اﻟﺎن ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﺮﻳﺪ از اﻳﻦ ﺟﺪاﻳﻰ

دوﺳﺖ دارم ﭼﺸﺎﻣﻮ ﺑﺒﻨﺪم ﺑﭙﺮی ﺑﻐﻠﻢ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ

اﻧﮕﺎر ﻣﺮدم اﻧﮕﺎر ﺑﻰ ﺣﺴﻢ اﺷﻜﻰ ﻧﻤﻮﻧﺪه ﺗﻮ ﭼﺸﻢ

آﺧﻪ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ ﺑﺮام اﻣﺸﺒﻮ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻴﻜﺸﻢ

ﺑﻪ ﻛﻰ ﺑﮕﻢ درد دﻟﻤﻮ ﺷﺪم از ﻋﺎﻟﻢ زده

ﺑﻪ ﻛﻰ ﺑﮕﻢ ﺟﺎت ﺧﺎﻟﻴﻪ آﺧﻪ ﺑﻪ ﻛﻰ ﺑﮕﻢ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪه ﺷﺎﻳﺪ

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 5 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 5

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

منبع
موزیکدل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا