سرگرمیموسیقی

متن آهنگ جای تو خالیه از نوان

ﻣﻦ ﻛﻪ راه اوﻣﺪم ﺑﻪ دل ﺗﺮﺳﺎ زدی

ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎت اوﻣﺪم ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ درﺟﺎ ﻣﻴﺰدی

ﻫﺮﺟﺎ ﺑﻰ دﻟﻴﻞ ﭘﺸﺘﺘﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ وﻟﻰ ﺑﺪﺟﺎﻳﻰ زدی

اﺻﻠﺎ ﺑﻨﺪاز ﮔﺮدن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ اﺷﻜﺎل ﻧﺪاره

ﻣﻮﻧﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اﺻﺮار ﻧﺪاره

ﻫﻨﻮز دﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ واﺳﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ

ﻳﻪ روز ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮدم ﻣﺜﻠﺸﻮ ﺗﻬﺮان ﻧﺪاره

ﺟﺎی ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻴﻪ ﺑﺒﻴﻦ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺪون ﺗﻮ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻴﻪ

ﺑﻴﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻟﻢ ﻫﻮاﺗﻮ ﻛﺮده ﺑﺎز

ﺑﻴﺎ ﻳﺎدم ﺑﺪه دوﺑﺎره ﺗﻮ ﭘﺮواز ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻮن روی اﺑﺮاﺳﺖ

ﺑﮕﻮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﺣﺎﺻﻞ

ﻣﻦ ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻴﮕﻢ ﭼﻮن ﻋﺰﻳﺰه ﺧﺎﻃﺮه

ﻫﻨﻮز رو دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪه ﻳﻪ ﺧﺎﻃﺮه

ﻓﻜﺮ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺑﻰ دﻟﻴﻞ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺬاره ﺑﺮه

ﺗﻮ دﻟﻢ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺟﻔﺖ ﻣﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ

ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﺑﻬﺖ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ ﻳﺎ ﻧﻪ

ﺧﺎﻟﻴﻪ ﺟﺎﺗﻢ ﻛﻨﺎر ﻣﻦ واﻗﻌﺎ

ﻧﻘﻄﻪ اﻣﻨﻰ و ﺑﻰ ﺗﻮ اﺳﺘﺮس دارم

ﺟﺎی ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻴﻪ ﺑﺒﻴﻦ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺪون ﺗﻮ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻴﻪ

ﺑﻴﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻟﻢ ﻫﻮاﺗﻮ ﻛﺮده ﺑﺎز

ﺑﻴﺎ ﻳﺎدم ﺑﺪه دوﺑﺎره ﺗﻮ ﭘﺮواز ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻮن روی اﺑﺮاﺳﺖ

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 4.2 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 6

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

منبع
موزیکدل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا