موسیقی

متن آهنگ جدید نوان به نام «حیف من بود»

ﺣﻴﻒ ﻣﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ واﺳﺖ ﻫﺮﻛﺎری ﻛﺮدم ﺑﻪ ﭼﺸﺖ ﻛﻢ ﺑﻮد

ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻰ راه اوﻣﺪم ﺑﺎز ﺗﻮ داﺷﺘﻰ ﻛﻤﺒﻮد

زﻳﺎدی ﺑﻮدم واﺳﻪ ﺗﻮ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد

ﺣﻴﻒ ﻣﻦ ﺑﻮد

نوشته های مشابه

ﺣﻴﻒ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ روﻳﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮی ﺗﺮﺳﻮ

ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻫﺎﺗﻢ ﻫﻤﻪ از ﻗﺼﺪ ﺑﻮد

ﻳﻪ روزی ﻣﻴﻔﻬﻤﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ واﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﻮد

ﺣﻴﻒ ﻣﻦ ﺑﻮد

ﻣﻨﻮ دادی از دﺳﺖ دﻳﮕﻪ دﻳﮕﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺳﻴﺮه

دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﺎت ﻧﺪاره رو ﻣﻐﺰ ﻣﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻰ

ﻣﻦ ﻣﮕﻪ ﺑﺪ ﻧﺒﻮدم ﭼﺮا ﭼﺸﺎت ﺗﺮﺳﻴﺪه

ﻣﮕﻪ ﻛﻢ ﻧﺒﻮدم ﺑﺮو ﺧﺴﺘﻢ دﻳﮕﻪ

ﻧﻪ دﻳﮕﻪ ﻣﻴﭙﻴﭽﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻢ ﺻﺪا ﭘﺎت

ﻧﻪ دﻳﮕﻪ ﺑﻰ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺸﻢ واﺳﺖ ﻓﺪاﻛﺎر

ﻧﻪ دﻳﮕﻪ اﻳﻦ دﻓﻌﻪ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮدﻣﻮ ازت ﻣﻴﮕﻴﺮم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎمMusicdel | موزیکدل

دانلود آهنگ حیف من بود از نوان (که واست هرکاری کردم به چشت کم بود) MP3

ﻧﻪ دﻳﮕﻪ اﻳﻦ ﺗﻮ ﺑﻤﻴﺮی ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ

ﻧﻪ دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭽﻰ واﺳﻪ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ اوﻟﺎ ﻧﻴﺴﺖ

ﻧﻪ دﻳﮕﻪ دوری و دوﺳﺘﻰ ﻫﻢ ﺟﻮاب ﻧﻤﻴﺪه

ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﺗﻤﻮﻣﻪ ﭼﺮا ﭼﺸﺎت ﭘﺮ از اﻣﻴﺪه

ﻣﻨﻮ دادی از دﺳﺖ دﻳﮕﻪ دﻳﮕﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺳﻴﺮه

دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﺎت ﻧﺪاره رو ﻣﻐﺰ ﻣﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻰ

ﻣﻦ ﻣﮕﻪ ﺑﺪ ﻧﺒﻮدم ﭼﺮا ﭼﺸﺎت ﺗﺮﺳﻴﺪه

ﻣﮕﻪ ﻛﻢ ﻧﺒﻮدم ﺑﺮو ﺧﺴﺘﻢ دﻳﮕﻪ

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 4 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 5

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

منبع
موزیکدل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا