موسیقی

متن آهنگ سوژه هات تکراریه از سیروان خسروی

ﺳﻮژه ﻫﺎت ﺗﻜﺮارﻳﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺧﻨﺪم ﻣﻴﮕﻴﺮه وﻗﺘﻰ دروغ ﻣﻴﮕﻰ
ﺧﻮب ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﭘﺴﻪ ذﻫﻨﻪ ﺗﻮ ﭼﻴﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺳﻮژه ﻫﺎت ﺗﻜﺮارﻳﻪ
ﺳﻮژه ﻫﺎت ﺗﻜﺮارﻳﻪ ﺧﺐ دﻳﮕﻪ ﭼﻪ ﻛﺎرﻳﻪ ﺣﺮف ﻧﺰن
ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻴﺖ ﻛﻴﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺳﻮژه ﻫﺎت ﺗﻜﺮارﻳﻪ
ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ی ﺑﺎﺣﺎﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻰ رﻓﺘﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻪ
ﺑﺮو ﻧﺬار ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ی ﺑﺎﺣﺎﻟﻴﻪ
ﺣﺎﻟﺎ ﻛﻪ ﻣﻦ دارم از ﻓﻜﺮت ﻣﻴﺮم ﺑﻴﺮون ﺑﺮو راﺣﺖ ﺑﺎش ﺗﻮام ﺑﺎ اون
ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ آﺳﻮن
ﺑﻮدن ﺗﻮ از اوﻟﺸﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد ﺗﻤﻮم ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻴﺸﻪ ﺧﻴﻠﻰ زود
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮد اون ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺎت ﺑﻮد
ﺳﻮژه ﻫﺎت ﺗﻜﺮارﻳﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺧﻮدت ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻓﺮق داری
وﻟﻰ واﺳﻪ ﻣﻦ ﺗﻮام دﻗﻴﻘﺎ ﻳﻜﻰ ﻣﺚ ﺑﻘﻴﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺳﻮژه ﻫﺎت ﺗﻜﺮارﻳﻪ
ﺷﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﻰ رو روزای ﺳﺨﺘﻰ رو ﺑﮕﺬروﻧﻢ
وﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺟﻮوﻧﻢ ﺷﺮوع ﻣﻴﻜﻨﻢ از ﻧﻮ ﻳﺎدم ﻣﻴﺮه رﻓﺘﻰ ﺗﻮ
ﺣﺎﻟﺎ ﻛﻪ ﻣﻦ دارم از ﻓﻜﺮت ﻣﻴﺮم ﺑﻴﺮون ﺑﺮو راﺣﺖ ﺑﺎش ﺗﻮام ﺑﺎ اون
ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ آﺳﻮن
ﺑﻮدن ﺗﻮ از اوﻟﺸﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد ﺗﻤﻮم ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻴﺸﻪ ﺧﻴﻠﻰ زود
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮد اون ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺎت ﺑﻮد
ﺣﺎﻟﺎ ﻛﻪ ﻣﻦ دارم از ﻓﻜﺮت ﻣﻴﺮم ﺑﻴﺮون ﺑﺮو راﺣﺖ ﺑﺎش ﺗﻮام ﺑﺎ اون
ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ آﺳﻮن
ﺑﻮدن ﺗﻮ از اوﻟﺸﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد ﺗﻤﻮم ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻴﺸﻪ ﺧﻴﻠﻰ زود
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮد اون ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺎت ﺑﻮد

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 3 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 5

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

منبع
موزیکدل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا