سرگرمیموسیقی

متن آهنگ چال گونه از عماد طالب زاده (دﻟﻪ ﻣﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺮات)

متن آهنگ چال گونه از عماد طالب زاده: ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﭼﻰ داره اون دو ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎی ﺳﻴﺎﻫﺖ

ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﭼﻰ داره اون دو ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎی ﺳﻴﺎﻫﺖ

ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎت ، ﺧﻨﺪه ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻰ ﻳﺎد ﺑﻬﺖ
ﺷﺒﻮ روﺷﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﺖ
دﻟﻪ ﻣﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺮات ، آره ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻰ ﺧﻮاﻣﺖ
ﺗﻮ ﻳﻪ آﺳﻤﻮن دﻟﻢ ، ﻳﺪوﻧﻪ ﺳﺘﺎره داره
ﺗﻮ رو ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻪ ﭼﺸﺎم ﺑﺪﺟﻮری ﻛﻢ ﻣﻰ ﻳﺎره
ﺑﻮی ﻋﻄﺮت ﻛﻪ ﻣﻰ ﻳﺎد دﻟﻢ ﻳﻪ ﺑﻰ ﻗﺮاره
ﺑﻴﺎ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻴﺮون داره ﺑﺎرون ﻣﻰ ﺑﺎره

ﻣﺠﻨﻮﻧﻤﻮ دﻳﻮوﻧﻢ ، ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻣﻰ دوﻧﻦ ﺗﻮ رو ﺧﻴﻠﻰ دوﺳﺖ دارم آﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ

ﻣﺠﻨﻮﻧﻤﻮ دﻳﻮوﻧﻢ ، ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻣﻰ دوﻧﻦ دﻳﮕﻪ ﺷﺪی ﻟﻴﻠﻴِ ﺧﻮدم آﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﻮ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ رو ﻣﻰ ﺧﻮاﻣﺖ
ﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﻣﻰ دوﻧﻰ ﻫﻴﭽﻜﻰ ﻧﻤﻰ ﻳﺎد ﺑﻬﺖ
اﮔﻪ ﺻﺪ ﺑﺎره دﻳﮕﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎم دوﺑﺎره
ﺑﺎزم ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﻰ ﺷﻢ دﻟﻢ ﭼﺎره ﻧﺪاره

ﻣﺠﻨﻮﻧﻤﻮ دﻳﻮوﻧﻢ ، ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻣﻰ دوﻧﻦ ﺗﻮ رو ﺧﻴﻠﻰ دوﺳﺖ دارم آﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ

ﻣﺠﻨﻮﻧﻤﻮ دﻳﻮوﻧﻢ ، ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻣﻰ دوﻧﻦ دﻳﮕﻪ ﺷﺪی ﻟﻴﻠﻴِ ﺧﻮدم آﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 5 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 5

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

منبع
موزیکدل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا