موسیقی

متن آهنگ کاش میشد از مهدی یغمایی

اوﻧﺠﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮن ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ اﺗﻔﺎﻗﻰ

ﺗﻮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﻨﺎری ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮﻧﻰ ﺗﻮ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﭼﺮاﻏﻰ

ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺐ از ﻣﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﮕﻴﺮ ﺳﺮاﻏﻰ

اوﻧﺠﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺗﻮی ﭘﺮواز اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺷﻴﻢ

نوشته های مشابه

آﺷﺘﻰ ﻛﻨﻴﻢ و از روزای اوﻟﻢ دﻳﻮوﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﻴﻢ

اﺻﻠﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﮔﻪ ﮔﺪاری از ﺣﺎل ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻴﻢ

ﻛﺎش ﻣﻴﺸﺪ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﺑﺮﮔﺮدوﻧﻪ آدم

ﻳﺎ ﻳﻪ وﻗﺘﺎﻳﻰ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻴﻔﺘﻰ ﻳﺎدم

ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎﺷﻴﻮ دﻧﻴﺎم ﻋﻮض ﺷﻪ

اﻣﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻮاره ﻣﻦ ﭘﻴﺎدم

ﻫﺮﺟﺎﻳﻰ ﻣﻴﺮم ﻳﻪ ﭼﻴﺰی ﺟﺎ ﻣﻴﺬارم

ﻫﻰ ﺗﻮرو ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻫﺮﺟﺎ ﭘﺎ ﻣﻴﺬارم

ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ

ﭼﺠﻮری روت ﺷﺪ ﺑﮕﻰ دوﺳﺖ ﻧﺪارم

ﺣﺎﻟﺎ ﻛﻪ رﻓﺘﻰ ﻛﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺪن ﻋﺰﻳﺰم

ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ دﻳﺪن ﺗﺎزه ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ رو ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻋﺰﻳﺰن

ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن ﻫﺴﺘﻰ ﻫﻰ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﭘﺮﺳﻴﺪن ﻋﺰﻳﺰم

ﻛﺎش ﻣﻴﺸﺪ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﺑﺮﮔﺮدوﻧﻪ آدم

ﻳﺎ ﻳﻪ وﻗﺘﺎﻳﻰ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻴﻔﺘﻰ ﻳﺎدم

ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎﺷﻴﻮ دﻧﻴﺎم ﻋﻮض ﺷﻪ

اﻣﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻮاره ﻣﻦ ﭘﻴﺎدم

ﻫﺮﺟﺎﻳﻰ ﻣﻴﺮم ﻳﻪ ﭼﻴﺰی ﺟﺎ ﻣﻴﺬارم

ﻫﻰ ﺗﻮرو ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻫﺮﺟﺎ ﭘﺎ ﻣﻴﺬارم

ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ

ﭼﺠﻮری روت ﺷﺪ ﺑﮕﻰ دوﺳﺖ ﻧﺪارم

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 4 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 5

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

منبع
موزیکدل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا