سرگرمیموسیقی

متن آهنگ خانم گل از علی رمضانپور

از ﺑﺲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ دری
اﻧﻰ ﻛﻨﻰ دﻟﺒﺮی
ﮔﻞ ﮔﻠﺨﻮﻧﻪ ﻣﻦ آﺑﻰ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮی
اﻃﻠﺲ و ﻳﺎس ﺗﺮﻣﻪ ای
ﺧﻨﺪه و ﺑﺮﻣﻪ ای
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﻮن ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺘﻰ رز ﺳﺮﻣﻪ ای
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﻋﺸﻖ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎر ﻗﻠﺐ و ﺟﺎﻧﻰ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﺗﮏ ﺳﺘﺎره ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ آی ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ دل و دﻟﺪار ﻣﻨﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﻗﻠﺐ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﻰ ﺷﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ آی ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ
ای داروﻧﺪار ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻨﻰ
اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮی دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﻰ
ای ﺑﺎﻋﺚ اراﻣﺶ اﻳﻦ ﻗﻠﺐ دﻳﻮوﻧﻪ
دﻧﻴﺎره ﺑﮕﺮدﺳﻤﻪ ﻫﻴﭽﻜﻰ ﺗﻪ ﻧﻮوﻧﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﻋﺸﻖ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎر ﻗﻠﺐ و ﺟﺎﻧﻰ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﺗﮏ ﺳﺘﺎره ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ آی ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ دل و دﻟﺪار ﻣﻨﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﻗﻠﺐ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﻰ ﺷﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ آی ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ

از ﺑﺲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻰ
اﻧﻘﺪر دﻟﺒﺮی ﻣﻴﻜﻨﻰ
ﮔﻞ ﮔﻠﺨﻮﻧﻪ ﻣﻦ آﺑﻰ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮی
اﻃﻠﺲ و ﻳﺎس ﺗﺮﻣﻪ ای
ﺧﻨﺪه و ﮔﺮﻳﻪ ای
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﻮن ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺘﻰ رز ﺳﺮﻣﻪ ای
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﻋﺸﻖ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎر ﻗﻠﺐ و ﺟﺎﻧﻰ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﺗﮏ ﺳﺘﺎره ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ آی ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ دل و دﻟﺪار ﻣﻨﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﻗﻠﺐ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ آی ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ
ای داروﻧﺪار ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻨﻰ
اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮی دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﻰ
ای ﺑﺎﻋﺚ اراﻣﺶ اﻳﻦ ﻗﻠﺐ دﻳﻮوﻧﻪ
دﻧﻴﺎرو ﮔﺸﺘﻢ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﻋﺸﻖ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎر ﻗﻠﺐ و ﺟﺎﻧﻰ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﺗﮏ ﺳﺘﺎره ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ آی ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ دل و دﻟﺪار ﻣﻨﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﻗﻠﺐ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ آی ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 2.2 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 6

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

منبع
موزیکدل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا