سرگرمیموسیقی

متن آهنگ دیدم که میگم از محسن ابراهیم زاده

متن آهنگ دیدم که میگم از محسن ابراهیم زاده بسیار دلنشین

ﻳﺎدش ﺑﺨﻴﺮ ﻳﻪ وﻗﺘﺎﻳﻰ دوﺗﺎﻳﻰ ﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺎﻫﻮ ﻧﺸﻮﻧﻢ ﻣﻴﺪادی
ﻟﺐ دﻳﻮار ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺗﻮ رﻧﮓ ﻣﻴﺰدی ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺧﻮدت آب ﻣﻴﺪادی
دﻟﺘﻮ زد ﺑﮕﻮ ﭼﻰ ﺷﺪش ﺑﻐﻠﺖ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﻦ ﻛﻰ ﺷﺪش
ﺑﮕﻮ ﭼﺮا ﻳﻬﻮ زدی زﻳﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻰ رﻓﺘﻰ ﭼﺮا رﻓﺘﺎرات ﻋﻮض ﺷﺪش
دﻳﺪم ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻢ ﻳﻬﻮ ﻣﻮدت ﻋﻮض ﺷﺪ دل ﺗﻮ ﺳﺮد ﺷﺪ ﻣﻴﺮم ﻛﻪ ﻣﻴﺮم
زﻳﺎدی ﺑﻮدﻧﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ داﺷﺘﻰ ﺗﻮﻗع واﺳﺖ ﺑﻤﻴﺮم
دﻟﻴﻞ ﺑﺮدن ﺑﻮدی وﻟﻰ دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮام دل ﺗﻮرو دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮم
دل ﺗﻮرو دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮم
ﺧﻄ ﻣﻴﺰﻧﻢ روزای ﺗﻘﻮﻳﻤﻮ دﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ واﺳﻪ روزای ﺧﻮﺑﻤﻮن
ﭘﺲ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﻫﺮﻛﻰ اوﻣﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ ﺳﺮ ﻗﻮﻟﺖ ﺑﻤﻮن
دل ﻣﻴﮕﻴﺮه ﻳﻪ وﻗﺘﺎﻳﻰ ﻣﻴﺸﻨﻮم ﻫﻰ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﻮن
وﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪی ﺑﻴﺨﻴﺎل ﻓﺪا ﺳﺮت ﻫﺮﭼﻰ ﻣﻴﮕﻦ درﺑﺎرﻣﻮن
دﻳﺪم ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻢ ﻳﻬﻮ ﻣﻮدت ﻋﻮض ﺷﺪ دل ﺗﻮ ﺳﺮد ﺷﺪ ﻣﻴﺮم ﻛﻪ ﻣﻴﺮم
زﻳﺎدی ﺑﻮدﻧﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ داﺷﺘﻰ ﺗﻮﻗع واﺳﺖ ﺑﻤﻴﺮم
دﻟﻴﻞ ﺑﺮدن ﺑﻮدی وﻟﻰ دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮام دل ﺗﻮرو دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮم
دل ﺗﻮرو دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮم

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 3.5 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 10

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

منبع
موزیکدل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا