ماوراءالطبیعه

فراطبیعی یا ماوراءالطبیعه، شامل پدیده‌های فرضی است که تابع قوانین طبیعت نیستند. طبق تعریف دانشمندان، یک تجلی یا رویداد فراطبیعی شامل نقض قوانین فیزیکی می‌باشد. از این رو اعتقاد بر این است که به موجودات غیر فیزیکی مانند فرشتگان، شیاطین و … و از جمله جادو و طلسم و غیره نسبت داده می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا