موسیقی

متن آهنگ بی وفایی کرد از محسن لرستانی

ﻧﺘﻮﻧﺴﺖ ﺑﻤﻮﻧﻪ
دﻟﺶ از ﺻﺪام ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ زود
ﺷﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻤﺎش دل ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻢ ﺑﻮد
دﻟﻢ ﭘﻴﺶ اوﻧﻪ
آﺧﻪ اون ﺑﻰ وﻓﺎ ﻳﻪ روزی ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﻮد
ﻧﺘﻮﻧﺴﺖ ﻧﻤﻰ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮔﺬﺷﺖ از اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻪ آﺳﻮن
ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻦ ﻏﺮﻳﺒﻪ ام ﻧﻤﻰ دوﻧﻢ ﺣﺎﻟﺎ ﻛﺠﺎس اون
ﻓﻘﻄ آرزوﻣﻪ اون ﻫﺮ ﺟﺎس ﺑﺎ ﻫﺮﻛﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻪ
ﺑﺨﻮاﺑﻪ ﺷﺐ آروم
ﺑﻰ وﻓﺎﻳﻰ ﻛﺮد و رﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﺪ
ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨﻮ ﺳﻮزوﻧﺪ
از ﻛﻨﺎر ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺳﺎده رد ﺷﺪه
ﻣﺚ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﻟﻢ ﺑﺪ ﺷﺪه
ﺑﻰ وﻓﺎﻳﻰ ﻛﺮد و رﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﺪ
ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨﻮ ﺳﻮزوﻧﺪ
ﻧﻔﺮﻳﻨﺶ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻢ
ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻦ اوﻧﻢ ﻳﻪ ﻋﺎﺷﻘﻪ وﻟﻰ اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد
ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﻰ ﺑﻨﺪم ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺲ ﻛﻨﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻨﺎرم
ﻣﻰ دوﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ اون ﻛﺴﻰ رو ﺗﻮو دﻧﻴﺎ ﻧﺪارم
دﻟﻢ رو ﺷﻜﺴﺘﻪ وﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻤﻰ ﺧﻮام ﻳﻜﻰ دﻳﮕﻪ رو ﺟﺎش ﺑﺬارم
ﻣﻰ رﻓﺖ و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻧﻴﻔﺘﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎم ﻳﻪ ﺑﺎرم
ﻫﻨﻮز ﭘﻴﺶ اوﻧﻪ ازش ﺧﺎﻃﺮاﺗﻰ ﻛﻪ دارم
دﻟﻢ ﺧﻴﻠﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺧﺪا ﻃﺎﻗﺖ دورﻳﺸﻮ آﺧﻪ دﻳﮕﻪ ﻧﺪارم
ﺑﻰ وﻓﺎﻳﻰ ﻛﺮد و رﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﺪ
ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨﻮ ﺳﻮزوﻧﺪ
از ﻛﻨﺎر ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺳﺎده رد ﺷﺪه
ﻣﺚ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﻟﻢ ﺑﺪ ﺷﺪه
ﺑﻰ وﻓﺎﻳﻰ ﻛﺮد و رﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﺪ
ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨﻮ ﺳﻮزوﻧﺪ
ﻧﻔﺮﻳﻨﺶ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻢ
ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻦ اوﻧﻢ ﻳﻪ ﻋﺎﺷﻘﻪ وﻟﻰ اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 3 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 5

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

منبع
موزیکدل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا