سرگرمیموسیقی

متن آهنگ خالکوبی از حمید عسکری

ﺷﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﺷﺪم
ﺷﺎﻳﺪ دﻟﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺮام
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺪاری ﻣﺜﻞ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻓﻜﺮ اون ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎم
ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺷﺐ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻪ
ﻣﻴﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎده ﻫﺎ
ﺑﮕﻮ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪی
ﻣﺜﻞ ﻣﻦ از ﻓﺎ ﺻﻠﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻨﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻨﻤﻮن ﻧﺸﺴﺖ
ﻟﺤﻈﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻰ درو
ﺷﻨﻴﺪی ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﻜﺴﺖ
ﻳﺎدت ﺑﻴﺎد ﻛﻪ ﻣﻦ ﻛﻰ ام
ﻫﻤﻮن ﻛﻪ ﻣﻴﻤﻴﺮه ﺑﺮات
ﻫﻤﻮﻧﻰ ﻛﻪ دل ﻧﺪاره
ﺑﺮﮔﻰ ﺑﻴﻮﻓﺘﻪ ﺳﺮ رات

ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ دورت ﻛﻨﻢ
ﻟﺤﻈﻪ ای از ﺗﻮ روﻳﺎﻫﺎم
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻟﻜﻮﺑﻰ ﺷﺪی
ﺗﻮ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎم
از ﻛﻰ داری ﺗﻮ دور ﻣﻴﺸﻰ
از ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﻤﻴﺮم ﺑﺮات
از ﻣﻨﻰ ﻛﻪ دل ﻧﺪارم
ﺑﺮﮔﻰ ﺑﻴﻮﻓﺘﻪ ﺳﺮ رات

ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ دورت ﻛﻨﻢ
ﻟﺤﻈﻪ ای از ﺗﻮ روﻳﺎﻫﺎم
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻟﻜﻮﺑﻰ ﺷﺪی
ﺗﻮ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎم
از ﻛﻰ داری ﺗﻮ دور ﻣﻴﺸﻰ
از ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﻤﻴﺮم ﺑﺮات
از ﻣﻨﻰ ﻛﻪ دل ﻧﺪارم
ﺑﺮﮔﻰ ﺑﻴﻮﻓﺘﻪ ﺳﺮ رات

ﺑﮕﻮ ﻣﻦ از ﻛﻰ ﺑﮕﻴﺮم
ﺣﺘﻰ ﻳﻪ ﺑﺎر ﺳﺮاﻏﺘﻮ
دارم ﺣﺴﻮدی ﻣﻴﻜﻨﻢ
ﺑﻪ آﻳﻨﻬء اﺗﺎق ﺗﻮ
ﻛﺎش ﺟﺎی اون آﻳﻨﻪ ﺑﻮدم
ﻫﺮ روز ﺗﻮ روﻣﻴﺪﻳﺪﻣﺖ
اﮔﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﺸﺖ ﺑﻮدم
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻴﺒﻮﺳﻴﺪﻣﺖ

ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ دورت ﻛﻨﻢ
ﻟﺤﻈﻪ ای از ﺗﻮ روﻳﺎﻫﺎم
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻟﻜﻮﺑﻰ ﺷﺪی
ﺗﻮ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎم
از ﻛﻰ داری ﺗﻮ دور ﻣﻴﺸﻰ
از ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﻤﻴﺮم ﺑﺮات
از ﻣﻨﻰ ﻛﻪ دل ﻧﺪارم
ﺑﺮﮔﻰ ﺑﻴﻮﻓﺘﻪ ﺳﺮ رات

ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ دورت ﻛﻨﻢ
ﻟﺤﻈﻪ ای از ﺗﻮ روﻳﺎﻫﺎم
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻟﻜﻮﺑﻰ ﺷﺪی
ﺗﻮ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎم
از ﻛﻰ داری ﺗﻮ دور ﻣﻴﺸﻰ
از ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﻤﻴﺮم ﺑﺮات
از ﻣﻨﻰ ﻛﻪ دل ﻧﺪارم
ﺑﺮﮔﻰ ﺑﻴﻮﻓﺘﻪ ﺳﺮ رات

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 3.4 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 5

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

منبع
موزیکدل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا