موسیقی

متن آهنگ نمیتونم از علی عبدالمالکی

ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻴﺎرم
ﺗﻮ ﻛﻪ ﺧﻮب ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻣﻦ ﺑﻪ دورﻳﺖ ﻋﺎدت ﻧﺪارم
ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﭼﻤﻪ ﺑﺪﺟﻮری دﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺮات
ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺑﺒﻴﻨﻰ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺧﻮاب راﺣﺖ ﻧﺪارم
ﺗﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻰ دل ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﻳﺪﻧﺖ ﺧﻮﺷﻪ
ﺑﻰ اراده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎم ﺧﻴﺲ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﺎ ﺣﺮف ﺗﻮ ﺷﻪ
ﻳﻜﻰ اﻧﮕﺎر ﻣﻨﻮ اﺣﺴﺎﺳﻤﻮ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﻴﻜﺸﻪ
ﺑﮕﻮ ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻛﺠﺎﻳﻰ
ﻣﻦ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮرو ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻜﻨﻢ اﻣﺎ ﻧﺸﺪ
ﻧﮕﻬﺖ دارم واﺳﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮدم اﻣﺎ ﻧﺸﺪ
ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﻛﻰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﺶ ﺗﻮرو ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺒﻴﻨﻪ
ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ
ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﺷﻰ ﭘﻴﺸﻢ اﻣﺎ ﻧﺸﺪ
دﺳﺘﺎﺗﻮ واﺳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﮕﻴﺮم اﻣﺎ ﻧﺸﺪ
ﻣﻦ اﮔﻪ ﺑﺨﻮاﻣﻢ اون ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﻳﺎدم ﻧﻤﻴﺮه
ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ
ﻫﻴﺸﻜﻰ ﻓﻜﺮ ﺣﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ دوری ﺗﻮ ﺣﻘﻢ ﻧﻴﺴﺖ
ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺖ
آﺧﻪ ﺗﻮ دل ﺧﺴﺘﻢ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ ﻏﻢ ﻧﻴﺴﺖ
دل ﻧﻤﻴﺸﻪ واﺳﻢ اﻳﻦ دﻟﻰ ﻛﻪ ﭘﺮ از ﺧﻮﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻣﺜﻞ ﺳﻤﻪ واﺳﻪ آدﻣﺎی دﻳﻮوﻧﻪ
ﻛﺎﺷﻜﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﺑﻮدی ﺗﻮ اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎروﻧﻪ
ﻣﻦ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮرو ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻜﻨﻢ اﻣﺎ ﻧﺸﺪ
ﻧﮕﻬﺖ دارم واﺳﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮدم اﻣﺎ ﻧﺸﺪ
ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﻛﻰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﺶ ﺗﻮرو ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺒﻴﻨﻪ
ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ
ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﺷﻰ ﭘﻴﺸﻢ اﻣﺎ ﻧﺸﺪ
دﺳﺘﺎﺗﻮ واﺳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﮕﻴﺮم اﻣﺎ ﻧﺸﺪ
ﻣﻦ اﮔﻪ ﺑﺨﻮاﻣﻢ اون ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﻳﺎدم ﻧﻤﻴﺮه
ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 3.3 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 6

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

منبع
موزیکدل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا