سرگرمیموسیقی

دانلود آهنگ میم از میلاد راستاد

ﭼﻄﻮری ﻫﻤﻴﺸﮕﻴﻢ
دﻳﺪی ﻧﻤﻮﻧﺪی زﻧﺪﮔﻴﻢ
وﻟﻰ ﻫﻨﻮز ﻣﻴﺒﻴﻨﻤﺖ
در ﻣﻴﺮه ﻛﻞ ﺧﺴﺘﮕﻴﻢ
ﻣﮕﻪ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﻛﻪ اﻣﺴﺎل
ﺑﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ
اﮔﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ راه داره
ﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﺑﺰن ﺑﺎﻫﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﻢ
ﻧﮕﺎه ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎروﻧﻪ اﻳﻨﻮ ﻳﺎدم ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ
ﻗﺮارﻣﻮن ﻧﺒﻮد ﺑﻬﻢ ﺑﺰﻧﻴﻢ
ﻣﻦ ﺗﻮرو زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدم
ﻛﺠﺎ دﻧﺒﺎﻟﺖ ﺑﮕﺮدم
ﺑﮕﻴﻢ ﺑﺨﻨﺪﻳﻢ ﺑﺎز ﻣﺜﻞ ﻗﺪﻳﻢ

ﺳﻠﺎم
ﻛﺸﻴﺪی زﻳﺮ ﭘﺎﻫﺎم
وﻟﻰ ﺑﺎز ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﺮام
ﺑﻪ اوﻧﻰ زﻳﺮه ﭘﺎﻫﺎت ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻰ ﺑﺎﻫﺎم
ﺑﮕﻮ دﻧﺒﺎﻟﺖ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻴﺎم
ﺟﻮن ﻣﻴﺪم ﺟﻮن ﭼﺸﺎم
ﻣﻴﺒﻴﻨﻤﺖ ﺧﺘﻢ ﻛﻠﺎم

ﭼﻪ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﻴﺬاﺷﺘﻰ ﺗﻪ اﺳﻤﻢ ﻣﻴﻢ
ﭼﻪ روزاﻳﻰ ﻣﺎ ﺑﺎﻫﻢ دوﺗﺎﻳﻰ ﻋﺸﻖ ﻛﺮدﻳﻢ
ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻳﻴﺮو ﺗﻮ ﭼﻪ ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎﻳﻰ
ﻣﺎﺑﺎﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮه ﻛﺮدﻳﻢ
ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ ﻣﻦ ﺑﺮات ﻣﻴﻤﻴﺮم
ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ ﺑﺎﻫﻤﻪ درﮔﻴﺮم
ﺣﺘﻰ اﮔﻪ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﺑﺎز ﻣﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﻫﻤﻴﻢ
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﺑﻤﻮﻧﻰ ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ
ﻫﺮﭼﻰ داﺷﺘﻢ از ﺟﻮﻧﻮ دل ﺑﺮات ﮔﺬاﺷﺘﻢ
ﻳﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﻪ ﺟﻮن ﭼﺸﺎت زﻧﮓ ﺑﺰن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﻢ
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﺑﻤﻮﻧﻰ روﺗﻮ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ
ﻳﻪ ﺷﺐ ﺑﭽﻴﻨﻢ دوﺗﺎﻳﻰ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺸﻴﻨﻴﻢ
ﺗﻪ ﺗﻬﺶ اﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻌﻀﻰ وﻗﺘﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﻴﻢ

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 2.5 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 6

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

منبع
موزیکدل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا