اطلاعات عمومیدرس و مدرسه

عوامل اجرایی مدرسه و شرح وظایف آن‌ها

عوامل اجرایی مدرسه + آشنایی با وظایف آن‌ها

امروز آمده‌ایم تا به بررسی عوامل اجرایی مدرسه و شرح وظایف آنها بپردازیم. در واقع مدرسه از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی، تربیتی و آموزشی و اصلی‌ترین مکان برای تعلیم‌وتربیت فرزندان ماست. پس چه خوب که هم خودمان و هم فرزندانمان با وظایف عوامل اجرایی مدرسه خود آشنا باشیم.

مدیریت مدرسه

 • مدیر مدرسه به‌عنوان نماینده آموزش‌وپرورش مسئول حسن اجرای فعالیت‌های آموزشی، پرورشی، مالی و اداری مدرسه است.
 • در کلیه امور مدرسه مسئولیت دارد و موظف است بر اساس مقررات با برنامه‌ریزی‌های مناسب و استفاده از مشارکت کارکنان، دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها و با بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های داخل و خارج از مدرسه، جهت تحقق اهداف مصوب دوره تحصیلی تلاش کند. به‌گونه‌ای که ارزیابی عملکرد سال تحصیلی بیانگر ارتقا و رشد کیفی و مطلوب دانش‌آموزان در ابعاد مختلف باشد.
 • با استفاده بهینه از منابع مالی دولتی و با بهره‌گیری از مشارکت‌های اختیاری مردمی و کمک‌های خیرین و تقویت منابع اعتباری مدرسه شرایط لازم را برای اجرای مناسب برنامه مدرسه فراهم کند.
 • موظف است با مشارکت کارکنان مدرسه و اولیای دانش‌آموزان برنامه سالانه خود را در ابعاد مختلف با رعایت ضوابط آموزش‌وپرورش تنظیم و به تصویب شورای مدرسه برساند.
 • باید به طور منظم و برنامه‌ریزی شده شورای مدرسه، انجمن اولیاومربیان، شورای معلمان و شورای دانش‌آموزان را تشکیل دهد و بر اجرای مصوبات و چگونگی ثبت و نگهداری سوابق و صورت‌جلسات مربوط نظارت کند.
 • مدیر مدرسه باید با وظایف و مسئولیت‌های خود و با شرح وظایف همکاران که از سوی آموزش‌وپرورش ابلاغ می‌شود به‌خوبی آشنا باشد.
 • موظف است شرح وظایف مصوب هر یک از کارکنان مربوط را به آنان ابلاغ نماید و بر اجرای صحیح آن نظارت کند.

معاون مدرسه

 • ایجاد هماهنگی و تقسیم کار بر اساس شرح وظایف با دیگر معاونان مدرسه باتوجه‌به نظرات مدیر.
 • نظارت بر حفظ نظم امور مدرس.
 • همکاری با مدیر مدرسه و اشتراک مساعی در انجام وظایف مربوط.
 • ایجاد هماهنگی و تقسیم کار بر اساس شرح وظایف با دیگر معاونین مدرسه باتوجه‌به نظر مدیر.
 • همکاری با دیگر معاونان مدرسه در انجام وظایف مربوط.
 • حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز کار روز و قبل از حضور دانش‌آموزان
 • تنظیم برنامه و همکاری در برگزاری امتحانات و نمرات و اعلام نتایج امتحانات دانش‌آموزان به اولیای آنان در موعد مقرر.
 • نظارت و همکاری و مراقبت در استفاده از وسایل کارگاهی و آزمایشگاهی و کمک‌آموزشی
 • مراقبت بر فعالیت‌های آزاد دانش‌آموزان در ساعات تفریح و مواقع دیگر با کمک مربیان و معلمان.
 • اتخاذ تدابیر لازم برای ادارة کلاس در غیاب معلمان با همکاری سایر کارکنان واحد آموزشی.
 • انجام کلیة امور مدرسه در غیاب مدیر بر اساس اختیارات تفویض شد.
 • به عهده گرفتن وظایف کادر اداری مدرسه در غیاب آنان برحسب مورد.
 • نظارت و مراقبت مستقیم بر نحوة رفتار و حرکات و طرز پوشش دانش‌آموزان در مدرسه.
 • رعایت حجاب اسلامی برای دانش‌آموزان دختر و نظارت بر رعایت آن از سوی کارکنان و دانش‌آموزان.
 • کوشش و تلاش مستمر در جهت رعایت موازین اسلامی از سوی کارکنان و دانش‌آموزان مدرسه و آشناکردن دانش‌آموزان با مسائل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمین.
 • شناسایی دانش‌آموزانی که ناهنجاری‌های رفتاری دارند و اقدام در جهت رفع مشکلات آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بااطلاع مدیر مدرسه.
 • تمهید مقدمات و ایجاد امکانات لازم در زمینة اجرای برنامه‌های صبحگاهی و برگزاری نماز جماعت و مراسم مذهبی ملی و اقدام در رفع نارسائی‌ها و کمبودهای احتمالی در این زمین.
 • همکاری با مدیر مدرسه در تنظیم جدول درسی هفتگی قبل از شروع سال تحصیلی جهت نصب در کلاس و ارائه به دبیران.
معاون مدرسه

سایر وظایف معاون

 • بررسی و ثبت حضوروغیاب کارکنان مدرسه و دانش‌آموزان در دفاتر مربوط و ارائة گزارش به مدیر مدرسه و نیز اعلام به‌موقع حضوروغیاب دانش‌آموزان به اولیای آنان.
 • شرکت در شوراها و گروه‌های پرورشی آموزشی با نظر مدیر مدرسه وهم کاری در اجرای برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرائی مصوب.
 • همکاری با مدیر و معلمان درمورد تجزیه‌وتحلیل نتایج ارزشیابی از نحوة پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و اعلام موارد به اولیای آنان در صورت لزوم.
 • نظارت وهم کاری در امر ثبت‌نام و تنظیم دفاتر آمار و اموال، امتحانات و نگهداری سوابق و اسناد و مدارک – تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم از وقایع و اتفاقات جاری در مدرسه و ارائه به مدیر مدرسه.
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف دیگر کارکنان مدرسه وهم کاری با آنان در حسن اجرای برنامه‌ها.
 • مراقبت در حفظ نظافت و وضع بهداشتی و ایمنی مدرسه و دانش‌آموزان و اعمال کوشش‌های مستمر به‌منظور پیشگیری از بروز ضعف و کمبود در این زمینه‌ها و چاره‌جویی نارسائی‌ها در هر مورد و فراهم کردن موجبات کمک‌های اولیه و درمان در موارد لازم.
 • نظارت بر کار و فعالیت‌های خدمتگزاران (سرایدار و دیگر عوامل خدماتی مدرسه).
 • همکاری لازم در زمینة ارسال به‌موقع نمرات امتحانی و پروندة تحصیلی دانش‌آموزان انتقال یافته پس از بررسی و کنترل و اطمینان از صحت مندرجات آن.
 • معرفی دانش‌آموزان سال سوم برای امتحانات نهایی با نظر مدیر مدرسه به اداره آموزش‌وپرورش.
 • تهیة پیش‌نویس گزارش‌ها و مکاتبات مربوط.
 • فعالیت‌های انجام شده از سوی معلمان در دفاتر مربوط و اعمال میزان پیشرفت فعالیت معلمان در ارزشیابی در این زمین.
 • حضور در مدرسه در کلیة اوقات رسمی طول سال تحصیلی و تعطیلات فصلی طبق مقررات و دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت آموزش‌وپرورش.
 • پاسخ‌گویی به سؤالات مراجعه‌کنندگان در ارتباط با امور مربوط.
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط عنداللزوم.

معلم مدرسه

 • کوشش و اهتمام در به وجود آوردن محیطی کاملاً آموزنده و پرورش‌دهنده در کلاس منطبق با موازین و معیارهای اسلامی به‌طوری‌که زمینة شکوفاشدن استعدادهای فطری و خدادادی دانش‌آموزان ازهرجهت فراهم باشد.
 • نظارت کامل بر رفتار و کردار دانش‌آموزان و ارشاد آنان با توجه به اصول و شیوه‌های تربیتی اسلامی.
 • کوشش در ایجاد روحیة نظم و ترتیب و دقت و همکاری و تعاون در دانش‌آموزان و علاقه‌مند نمودن آنان به تحقیق و تفحص.
 • اجرای برنامه‌های آموزشی – پرورشی مصوب (تدریس به‌موقع کلیة مواد برنامه طبق جدول ساعات کار هفتگی (تقویم اجرائی) وزمان بندی سالانه و اهتمام در بهبود کیفیت آموزشی ازطریق به‌کارگرفتن شیوه و روش جدید تدریس با استفاده از وسایل کمک‌آموزشی و تهیة طرح درس).
 • گروه‌بندی دانش‌آموزان به‌منظور پیشرفت تحصیلی آنان تادانش آموزانی که به عللی پیشرفت تحصیلی مناسب نداشته‌اند بتوانند از دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بهره‌مند بشوند.
 • آماده کردن وسایل لازم برای تدریس و تشریح در کلاس درس متناسب با موضوعات درسی.
 • مطالعة مداوم در زمینة آخرین روش‌های تدریس و کتب تربیتی و علمی به‌منظور بالا بردن سطح آگاهی‌ها و مهارت‌های شغلی.
 • مشخص نمودن تمرینات و تکالیف که لازم است دانش‌آموزان جهت تفهیم بهتر دروس در منزل انجام دهند.
 • رسیدگی مستمر به تکالیف و فعالیت‌های انجام شده جهت بهبود کار آنان.
 • حضور به‌موقع در کلاس و اهتمام در بالا بردن کیفیت کار تدریس با استفاده از روش‌های جدید با توجه به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان.
 • بررسی ریز کتب درسی و ارائة پیشنهادهای مناسب در جهت رفع نقایص احتمالی.
 • توجه به وضع بهداشتی دانش‌آموزان وهم کاری با مسئولین در این زمین.
 • شرکت در کلاس‌های کارآموزی و بازآموزی که ازطرف مسئولین آموزش ضمن خدمت و ادارة آموزش‌وپرورش منطقه ابلاغ می‌گردد.
 • تصحیح دقیق اوراق امتحانی دانش‌آموزان در هر نوبت (داخلی) انتقال و ثبت نمرات امتحانی در لیست معلم و تسلیم ریزنمرات به دفتر مدرسه ظرف مدت مقرر و برابر دستورالعمل‌های مربوط.
عوامل اجرایی مدرسه و شرح وظایف آنها
معلم مدرسه

سایر وظایف معلم

 • فراهم کردن موجبات ارزشیابی به‌موقع از پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و تجزیه‌وتحلیل نتایج آنان . و شناسایی علل پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی وسعی در تقویت نقاط قوت و اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع نقاط ضعف یادگیری دانش‌آموزان.
 • برقراری حفظ نظم در کلاس.
 •  انجام ارزشیابی‌های تشخیصی، تدریجی و پایانی برابر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط.
 • دقت بر امتحانات شفاهی و عملی دانش‌آموزان.
 • تبادل نظر با معلمان و مشاوران راهنما و شرکت در شورا‌های آموزشی – پرورشی مدرسه و گردهمائی‌ها و ارائة پیشنهادهای لازم
 • شرکت فعالانه در گروه‌های آموزشی مربوط و تبادل نظر با سایر همکاران در اجرای بهتر برنامه‌های درسی و ارائة پیشنهادهای لازم.
 •  همکاری و تبادل نظر با اولیای دانش‌آموزان در موارد لازم به‌منظور آگاهی از وضع رفتار و تحصیلات دانش‌آموزان و راهنمائی خانواده‌ها برای چاره‌جویی دشواری‌ها و مسائل تحصیلی دانش‌آموزان بااطلاع مدیر مدرس.
 • رسیدگی مرتب به کیفیت پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و ثبت نمرات آنان بر اساس مفاد آیین‌نامه امتحانات.
 • انجام آزمایش‌ها و کارهای عملی لازم با توجه به محتوای کتب درسی مربوط.
 • ثبت خلاصه‌ای از آزمایش‌های انجام شده و نتایج آن توسط دانش‌آموزان یا معلم در دفتر مربوط.
 • دقت و مراقبت در وضع پوشش دانش‌آموزان و تذکر لازم به آنان در این زمین.
 • شرکت فعال در جلسات شورای معلمان و اظهارنظر و ارائة پیشنهادهای لازم.
 • توجه لازم موردی به دانش‌آموزانی که در یادگیری نارسائی‌هایی دارند و یا دیرآموز هستند.
 • سعی در شناسائی ناهنجاری‌های رفتاری و نارسائی‌های اخلاقی و مشکلات خانوادگی دانش‌آموزان وهم کاری با مدیر و دیگر مسئولین و اولیا در جهت اصلاح مشکل آنان.
 • همکاری و مساعدت لازم با مسئولین و حضور به‌موقع در مدرسه در جریان برگزاری امتحانات داخلی و یا نهائی که به‌عنوان ناظر، مراقب یا مسئول حوزه معرفی می‌گردند.
 • رسیدگی مرتب به حضوروغیاب دانش‌آموزان و ارائة گزارش‌های لازم به اولیای مدرس.
 • همکاری در تشکیل و تنظیم پرونده‌های تحصیلی دانش‌آموزان.
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط.

معلم پرورشی و تربیت‌بدنی

 • برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و ارزیابی و پیگیری اجرای فعالیت‌های پرورشی و تربیت‌بدنی مدرسه
 • تدریس درس پرورشی و سایر دروس مرتبط طبق دستورالعمل‌های صادره از سوی معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی
 • ارتباط مستمر با والدین و معلمان به‌منظور رشد و شکوفایی متعادل استعدادهای علمی فرهنگی؛ ورزشی دانش‌آموزان
 • پیگیری فعالیت‌های پرورشی و مشکلات تربیتی دانش‌آموزان در خارج از مدرسه با هماهنگی مدیر یا معاون پرورشی و تربیت‌بدنی
 • برنامه‌ریزی با تکیه بر روش‌های نوین پرورشی مبتنی بر ساحت‌های پرورشی به‌منظور ایجاد فرصت‌های مناسب در مدارس
 • تهیه و تدوین برنامه سالانه و تقویم اجرایی آن.
 • برگزاری و اقامه نماز جماعت با مشارکت فعال دانش‌آموزان و سایر کارکنان مدرسه.
 • همکاری هماهنگی و تعامل با مدیر و سایر همکاران آموزشی و پرورشی مدرسه برای انجام وظایف محوله در چارچوب پست مورد تصدی.
 • همکاری با مدیر و معاون پرورشی تربیت‌بدنی مدرسه در خصوص اولویت‌بندی و تدوین برنامه‌ها و پیش‌بینی منابع موردنیاز فعالیت‌های تربیتی با توجه به نیازها و ویژگی‌های دانش‌آموزان جهت ارائه و تصویب در شورای مدرس.
 • همکاری با معاون پرورشی و تربیت‌بدنی مدرسه و سایر همکاران در تهیه برنامه‌های فوق‌برنامه دانش‌آموزان (اردوها؛ بازدیدها نشست‌های دانش‌آموزی؛ مسابقات و….) و پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت انجام مراحل قانونی و اخذ مجوزهای موردنیاز و تأمین منابع لازم
 • بررسی و شناسایی مسائل و مشکلات تربیتی دانش‌آموزان با همکاری دیگر عوامل مدرسه و ارجاع دانش‌آموزان نیازمند به خدمات راهنمایی و مشاوره به هسته‌ها و مرکز مشاوره در مناطق.
 • تهیه و تدوین گزارش‌های مستمر عملکردی به‌صورت تحلیلی و کیفی در زمینه فعالیت‌های تربیتی و ارائه آن به مسئول بلافصل در چارچوب پست مورد تصدی.
 • تهیه و تدوین برنامه سالانه و تقویم اجرایی فعالیت‌های پرورشی و تربیت‌بدنی مدرسه با همکاری دبیر یا مربی ذی‌ربط بر اساس سیاست‌های ابلاغی؛ نیازسنجی و مشورت با مدیر مدرسه؛ و ارائه آن به شورای مدرسه برای تصویب
 • نظارت بر کیفیت تدریس دروس پرورشی با توجه به بخشنامه‌های مربوطه
معلم تربیت‌بدنی

سایر وضایف معلم پرورشی و تربیت بدنی

 • هماهنگی و ارتباط منظم با مسئولان ذی‌ربط اداری و حضور در جلسات و همایش‌های حوزه پرورشی و آموزشی
 • تعامل با معلمان داوطلب برای ایفای نقش فعال‌تر پرورشی آنان در داخل و خارج مدرسه ونیز هماهنگی با معلمان پیش‌کسوت باهدف بهره‌گیری از همکاری آنان برای تعمیم فعالیت‌های پرورشی در چارچوب با ساحت‌های تربیتی
 • نظارت بر اجرای شیوه‌نامه؛ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه پرورشی و تربیت‌بدنی؛ سلامت و مشاوره امور تربیتی و تحصیلی
 • ایجاد و تحکیم ارتباط عاطفی و صمیمی با دانش‌آموزان به‌منظور تقویت ارزش‌های اخلاقی؛ مذهبی و پیشگیری از آسیب‌های رفتاری و اجتماعی
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پرورشی و مراسم آغازین؛ مناسبت‌ها
 • نظارت بر کارکرد مربیان پرورشی؛ بهداشت؛ مشاوره؛ کتابدار و کارکرد فوق‌برنامه معلمان تربیت‌بدنی و تشکل‌ها و شورای دانش‌آموزی
 • تهیه و تنظیم گزارش از عملکرد پرورشی مدرسه برای مدیریت شهرستان؛ منطقه با رویکرد تحلیلی و ارزیابی کیفی بر اساس بخشنامه‌ها؛ شیوه‌نامه‌های و…… مربوطه
 • اهتمام به ارتقای سلامت دانش‌آموزان و ورزش همگانی با همکاری معلمان بر مربیان ذی‌ربط بر اساس بخشنامه‌های مربوطه
 • تسهیل زمینه‌های شناسایی دانش‌آموزان مستعد در زمینه‌های مختلف تربیت‌بدنی علمی فرهنگی هنری و… با همکاری مربیان پرورشی تربیت‌بدنی و دیگر عوامل آموزشی و ایجاد بستر مناسب در جهت بهره‌گیری حمایت و پشتیبانی از آن‌ها باهدف تسریع مراحل رشد و شکوفایی استعدادها براساس دستورالعمل‌های مربوطه
 • برنامه‌ریزی در غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان در راستای توسعه و تقویت خلاقیت؛ استعدادهای بالقوه و مهارت‌های فردی با اجتماعی آنان با همکاری سازمان دانش‌آموزی و سایر تشکل‌های دانش‌آموزی
 • همکاری برای راه‌اندازی تشکل‌های دانش‌آموزی مصوب در مدرسه و نظارت و هماهنگی فعالیت‌های آنان بر اساس ضوابط و مقدارت مربوطه
 • حضور فعال و مؤثر در شورای مدرسه و نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات این شورا دررابطه‌با امور پرورشی؛ تربیت‌بدنی؛ مشاوره امور تربیتی و تحصیلی و سلامت دانش‌آموزان
 • تقویت حس مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در برابر خود و دیگران

دیگر وظایف معلم پرورشی و تربیت بدنی

 • پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های خدمات راهنمایی و مشاوره سازگاری تحصیلی و شغلی و فرایند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان
 • ارتقا سطح دانش‌آموزان و مهارت موردنیاز به‌صورت فردی (خود – ارتقایی) شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت به‌منظور آشنایی با شیوه‌های نوین و بهینه فعالیت‌های پرورشی.
 • تشویق دانش‌آموزان جهت عضویت و شرکت فعال و مؤثر در شوراها مجامع کمیته‌ها و جلسات مرتبط با برنامه‌ها و فعالیت‌های تربیتی و تحصیلی
 • برنامه‌ریزی و نظارت درزمینه برنامه‌های ارتقای سطح بهداشت روان؛ شادی و نشاط دانش‌آموزان و طرح پیشگیرانه و محیطی بانشاط در مدرسه با بهره‌گیری از کلیه عوامل؛ امکانات و مؤلفه‌های مؤثر در درون و برون مدرسه
 • نظارت بر کیفیت برنامه‌های آموزش خانواده و برنامه‌ریزی به‌منظور تعامل و ارتباط سازنده با اولیای به طور فردی و انجمن اولیای و مربیان در راستای تقویت مبانی تربیتی
 • کوشش در جهت ارتقای سطح علمی و مهارتی؛ با شرکت فعال خود و سایر مربیان مرتبط با حوزه پرورشی و تربیت‌بدنی در دوره آموزشی؛ سمینارهای علمی (خود ارتقایی) و…
 • آشنایی با فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مصادیق آن (اینترنت؛ نرم‌افزارهای officm و….) همچنین آسیب‌های اجتماعی نوپدید به‌منظور آشنا ساختن و توانمندسازی دانش‌آموز در مواجهه صحیح با آن‌ها
 • تشویق دانش‌آموزان به درک حفظ ارزش‌های میهنی اسلامی در کنار یکدیگر
 • تلاش در جهت ایجاد زمینه‌های تلفیق فعالیت‌های تربیتی و درک آن‌ها از سوی معلمین و دانش‌آموزان به‌ویژه در دروس که امکان پتانسیل‌های پرورشی بیشتری دارند؛ همچون تربیت‌بدنی؛ هنر آزمایشگاه و…
 • کوشش در جهت حفظ ارتباط و تعامل مطلوب معلم و دانش‌آموز به‌منظور حفظ ارزش‌های معلم و شاگرد
 • استفاده بهینه از امکانات تجهیزات و وسایل برای انجام فعالیت‌های پرورشی دانش‌آموزان و پیش‌بینی کمبودهای احتمالی
 • جلب مشارکت فعال همکاران دانش‌آموزان و اولیا در برنامه‌ریزی و اجرای مطلوب برنامه‌ها. فعالیت پرورشی با استفاده از ظرفیت‌ها (شورا؛ بسیج و سایر تشکل‌های دانش‌آموزی)
 • انجام سایر امور ارجاعی و عنداللزوم در چارچوب پست مورد تصدی
عوامل اجرایی مدرسه و شرح وظایف آنها
معلم پرورشی

متصدی امور آزمایشگاه و کارگاه

 • آماده کردن لوازم و وسایل موردنیاز برای انجام آزمایش‌های مختلف بر اساس راهنمائی معلم مربوط.
 • آماده کردن لوازم و وسایل کار موجود در کارگاه به‌منظور انجام کارهای عملی و فعالیت‌های کارگاهی بر اساس راهنمائی معلم مربوط
 • مراقبت و نگهداری از وسایل و مواد موجود در آزمایشگاه و کارگاه مدرس.
 • تهیه و تنظیم فهرست و صورت لوازم موجود در آزمایشگاه و کارگاه مدرسه و ارائة یک نسخه از آن به مدیر مدرسه جهت ثبت اقلام غیرمصرفی در دفتر اموال.
 • تهیه و تنظیم صورت وسایل و مواد مورد نیاز آزمایشگاه و کارگاه در آغاز سال تحصیلی و عنداللزوم در جریان هرسال تحصیلی و گزارش مرتب به مدیر مدرسه.
 • همکاری لازم با معلمان مربوط در زمینة انجام آزمایش و تدریس عملی و فعالیت‌های کارگاهی.
 • تنظیم وسایل و لوازم آزمایشگاه و مرتب نمودن آن‌ها پس از خاتمة هر جلسه آزمایش یا تدریس عملی و فعالیت‌های کارگاهی.
 • تهیه و نگهداری دفتر ثبت خلاصه جریان آزمایش و فعالیت‌های کارگاهی که توسط دانش‌آموزان و
 • معلمین مربوط صورت می‌گیرد.
 • شرکت در کلاس‌های کارآموزی و بازآموزی به‌منظور آگاهی از کاربرد وسایل کارگاهی و آزمایشگاهی و وسایل مربوط به‌منظور ایمنی محیط کار و دیگر ضرورت‌ها
 • پاسخ‌گویی به سؤالات مراجعه‌کنندگان در ارتباط با امور ذی‌ربط.
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط عنداللزوم.

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 0 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 0

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

زهرا سامره

من با تجربه‌ام به شرکت‌ها از طریق تولید و توسعه محتوا کمک می‌کنم تا کسب‌و‌کار خود را رشد دهند و به اهدافشان برسند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا