اطلاعات عمومیدرس و مدرسه

فرقه های شیطان پرستی چیست؟ معرفی کامل آن

فرقه های شیطان پرستی: ریشه آن چیست؟

شیطان پرستی چیست؟ آیا شیطان پرستان دیوانگانی هستند که ابلیس را عبادت و کودکان را عبادت می‌کنند؟ البته دقیقاً این‌طور نیست. فرقه های شیطان پرستی متعددی وجود دارد که ما در این مقاله از مجله جوان ایرانی به برخی از آن‌ها پرداخته‌ایم. هر کدام از این فرقه ها کارهای وحشتناکی انجام می‌دهند. با ما همراه باشید تا با هم به بررسی مطالبی جالب بپردازیم که کمتر کسی در رابطه با آن‌ها با شما صحبت کرده است.

اقدامات سران یهودی

سران یهودی دنیا عزم جدی بر نابودی هر عقیده‌ای دارند. آنان تمامی اصول و تئوری‌ها را به هم می‌ریزند، نظام‌ها و حاکمیت‌ها را لرزان می‌سازند. خانواده‌ها را ویران و نقش مدیریتی پدرها و مادرها را لگدمال می‌کنند. آنان تصمیم گرفته‌اند که به هیچ کس اجازه اظهار وجود ندهند، رسماً اعلام می‌کنند همه باید تحت اداره یهود باشند. جوانان را در دنیایی از خیالات و اوهام شاعرانه گرفتار می‌سازند و به وقت استیصال و سر خوردگی، لحظه‌ای که جوان به هر چیزی چنگ می‌زند تا خود را از مهلکه نجات دهد، مذهب جعلی‌ای که سران یهودی از پیش طراحی کرده‌اند در اختیار او می‌گذارد.

ریشه ی شیطان پرستی

ریشه ی شیطان پرستی

شیطان پرستی مذهبی است ساختگی که توسط سران یهودی که مدیریت افکار و اندیشه‌ها را در انحصار خود می‌پندارند به وجود آمده است. یهود با صرف مبالغ هنگفت و با خدمت گرفتن هنرپیشگان، خوانندگان، نوازندگان، انتشار سی‌دی‌های آموزشی، مجلات، روزنامه‌ها و … درصدد پر کردن خلأ روحی و معنوی جوانان برآمده است.

شیطان پرستی دنیایی را ترسیم می‌کند که هیچ روزنه امیدی برای آن متصور نیست. به همین جهت شیطان پرستی را جهان تاریک نیز می‌گویند. شیطان پرستی آن‌گونه که خود می‌گوید حقیقتی را جستجو می‌کند که در این جهان یافت نمی‌شود. خودکشی که از موارد رایج این آیین است، توجیهی این‌گونه دارد: اگر از آن‌ها بپرسید که چرا خودکشی می‌کنید می‌گویند، می‌خواهم به حقیقت برسم و حقیقت در این دنیا به دست نمی‌آید.

فرقه های شیطان پرستی

شیطان پرستی مانند هر مذهب دیگری به شاخه‌ها و دسته‌های متعددی تقسیم می‌شوند که فرقه نامیده می‌‌شوند. مشهورترین شکل شیطان پرستی در کلیسای شیطان پرستی آنتوان لاوی در سان‌فرانسیسکو است. آن‌ها معتقدان واقعی نیستند. شیطان پرستی برای آن‌ها فقط نماد ضدیت با ارزش‌های سنتی مسیحی است. ارزش‌هایی از قبیل هوا و هوس در مقابل پرهیزکاری یا انتقام در مقابل برگرداندن صورت برای پذیرش سیلس دوم.

هر چند شکل‌های متعدد دیگری از شیطان پرستی وجود دارند که به‌اندازه‌ی کلیسای شیطان مشهور نیستند. برخی از آن‌ها مانند پیروان لاوی منکر خدا هستند. در حالی که برخی دیگر ابلیس را به عنوان یک موجود واقعی می‌پندارند. در ادامه ضمن پرداختن به 10 آئین و شکل شیطان پرستی، به شیطان پرستان معروف و برخی از نمادهای شیطان پرستی را به شما معرفی خواهیم کرد.

فرقه های شیطان پرستی

فرقه ی معبد شیطان

فرقه ی معبد شیطان سازمانی است که عقاید آن با نظر عموم مردم در ارتباط با شیطان پرستی متفاوت است. اهدافشان ترغیب نیک‌خواهی و همدلی و پذیرش ادراک و عدالت عملی است. همچون تفسیر آنتوان لاوی از شیطان پرستی، فرقه معبد شیطان نیز اعتقاد حقیقی به شیطان یا عبادت آن ندارند. آن‌ها شیطان را به عنوان یک نماد می‌بینند. موجودی سرکش در مقابل استبداد و قدرت. فرقه معبد شیطان به مذاهب دیگ اعتقادی ندارد و خود را به عنوان یک مذهب تلقی می‌کند. معتقد است که مذاهب دیگر به جای ادعاهای خرافی و ماورائ‌الطبیعی باید بر اساس علم و تفکر انتقادی رفتار کنند.

لوسیفر گرایی

لوسیفری‌ها بیشتر به همان شیطان پرستان لاوی شبیه هستند. بیشتر آن‌ها غیرمذهبی هستند و لوسیفر را به عنوان یک نماد شیطان پرستی پذیرفته‌اند. 11 نشان قدرت لوسیفری‌ها که توس کلیسای بزرگ لوسیفر ایجاد شده است، نشان می‌دهند که چگونه لوسیفر نماینده ارزش‌هایی نظیر خودمختاری و آزادی از بردگی ذهنی است. بر این اساس لوسیفر گرایی بیشتر شبیه یک فلسفه است تا یک مذهب واقعی. کلیسای لوسیفری نوین هدف اصلی لوسیفر گرایی را کمک به آدم‌ها برای پذیرش مسئولیت زندگی آن‌ها و عمل کردن به صورت یک نماد اخلاق فردی، با استفاده‌ی کامل از نیروی بالقوه‌ی نبوغ آن‌ها و در نتیجه استفاده‌ی بهینه از فرصت‌های آن‌ها اعلام می‌کند.

لوسیفری‌ها لوسیفر را یک موجود کاملاً متفاوت با شیطان می‌دانند. کلیسای بزرگ لوسیفر اعتقاد دارد واژه‌ی لوسیفر، به معنی حامل روشنایی یا ستاره صبح، پیش از مسیحیت وجود داشته است. تغییر در ترجمه‌ها و تفسیر آن در طول تاریخ باعث شده تا لوسیفر و شیطان در مقام موجودی یکسان تلقی شوند. شاید بزرگ‌ترین تفاوت میان شیطان پرستان لوسیفری و پیروان لاوی آن است که لوسیفر (حامل روشنایی) نماد آگاهی است. در حالی که شیطان (ضدیت) نماینده‌ی نفس اماره و عصیان گری است.

شیطان پرستی لوسیفر گرایی

دو خدا گرایی مسیحی

طبق گفته‌ی یک شیطان پرست چند خدا گرا به نام دایان ورا، دو خدا گرایی مسیحی بخش کوچکی از شیطان پرستی خداگرایانه است. این شکل از شیطان پرستی الهیات مسیحی را می‌پذیرد و اعتقاد به یک جنگ همیشگی میان خداوند و شیطان دارد. تفاوت عمده در اینجا است که این قبیل شیطان پرستان در این نبرد شیطان را حمایت می‌کنند. آن‌ها اعتقاد دارند که خداوند و شیطان قوی‌ترین موجودات جهان هستند و شیطان قدرت کافی برای غلبه بر خداوند را دارد و در نهایت فاتح این جنگ خواهد شد. دایان ورا ادعا می‌کند ایده دو خدا گرایی و جنگ خدایان از اعتقادات زرتشتی باستان ریشه می‌گیرد که در آن جنگ دائمی میان اهورامزدا، خدای نور و اهریمن، خدای تاریکی وجود دارد.

برخی از این شیطان پرستان نه تنها ابلیس را بد نمی‌دانند بلکه وی را به علت آن که به انسان‌ها دانش و آزادی می‌دهد خوب می‌‌دانند. در حالی که اعتقاد دارند خداوند می‌خواهد انسان‌ها را به بند بکشد؛ بنابراین دوخداگرایی مسیحی شکل معکوسی از مسیحیت است. شیطان یک قهرمان است؛ زیرا انسان را از شرارت و ظلم خدا آزاد می‌کند.

شیطان پرستی ضد کیهانی

فرقه ی شیطان پرستی ضد کیهانی یا عرفان گرایی آشفته معتقدند که نظم کیهانی که توسط خداوند آفریده شده است، چیزی نیست جز یک دروغ بزرگ و ماورای این توهم یک آشفتگی بی‌پایان و بی‌نظم وجود دارد. یکی از متخصصان این شکل از شیطان پرستی، یک مؤلف و پژوهشگر علوم غیبی است که برای خود نام وکسیر 218 را برگزیده است. وکسیر در یک مصاحبه بیان می‌کند که به خدای قادر مطلقی اعتقاد دارد به نام دمیرج (جهان آفرین).

از میان دیگر خدایان ضد کیهانی می‌توان به تیامت (مادر نخستین خدای بابل)، بال (خدای باروری)، اسمودیوس و لیلیث (در تلمود نخستین همسر آدم معرفی شده است) اشاره کرد. این شکل از شیطان پرستی مانند بیشتر گونه‌های غیر لاوی، بسیار گمنام است. متأسفانه اطلاعات چندانی از آن در دسترس نیست.

شیطان پرستی ضد کیهانی

شیطان پرستی متعالی

شیطان پرستی متعالی یک شکل منحصربه‌فرد از شیطان پرستی است که توسط مردی به نام مت د لرد زین (Matt The Lord Zane)  به وجود آمد. طبق آنچه در صفحه ابتدایی کتابش به عنوان شیطان پرستی متعالی عنوان کرده است، وی (ال اس دی) مصرف می‌کرد و می‌توانست شیطان را ببیند که از بهشت طرد شده است. بعد از آن تصویر دیگری می‌دید از مردی که پیش از تولدش با شیطان هم پیمان شد. طبق این پیمان آن مرد باید از جهنم اجتناب می‌کرد ولی در سراسر زندگی‌اش هرگز ندانست چگونه باید چنین معامله‌ای را انجام دهد.

در عوض وی دیگران را به جهنم راهنمایی کرد در حالی که متأثر از این توهم فکر می‌کرد واقعاً کار خدا را انجام می‌دهد. زین می‌گوید شیطان می‌خواست آن مرد هر آنچه را جهان به وی می‌دهد تجربه کند؛ و به جای پذیرش اعتقادات خداوند، اعتقادات خودش را خلق کند. سفر مرد با تجربیات بسیاری همراه بود که این تجربیات به دیگران الهام می‌بخشد که در مسیر مخالف اراده‌ی خداوند قدم بردارند و از خداوند جدا شوند. این جدایی همان جهنمی است که آدم‌ها به سویش می‌روند.

دیو پرستی

دیو پرستی به صورت لغوی به معنای پرستش دیوان. اگرچه دیو پرستان جدید دیگر واقعاً دیوان را عبادت نمی‌کنند. در عوض آن‌ها با دیوان کار می‌کنند. به این صورت که هر دیو به صورت یک نیرو یا انرژی است که در آیین‌ها یا جادوها به کمک فراخوانده می‌شود. دیو پرستان سنتی واقعاً دیوان را عبادت می‌کردند. دیوانی که به ویژگی‌هایشان تجسم انسانی می‌دادند. توجه به این نکته ضروری است که لزوماً همه‌ی دیو پرستان شیطان پرست نیستند. هر دیو پرستی بت حامی‌اش را برمی‌گزیند و مطمئناً در میان گزینه‌های مختلف می‌توانند شیطان، نماینده‌ی عنصر آتش را نیز انتخاب کنند. هرچند آن‌ها می‌توانند از میان مذاهب مختلف دیوان، بسیاری را نیز در فهرست گزینه‌هایشان قرار دهند.

دیو پرستی

ستی‌ها یا شیطان گراها

فرقه‌ی معبد ست توسط مایکل آکوئینو تأسیس شد. آکوئینو مرد دست راست لاوی بود که پس از فروش دفاتر روحانیت توسط وی، کلیسای شیطان را ترک کرد. این ایده که لاوی بتواند از کلیسای شیطان کسب درآمد کند، باعث شد اعضای زیادی از حضور در کلیسا انصراف دهند. کوئینو و دیگ جداشدگان، فرقه معبد ست را بنا نمودند که از جهات فلسفی با کلیسای شیطان تفاوت‌های زیادی داشت. شیطان پرستان پیرو لاوی به هیچ‌گونه بت یا خدا اعتقاد ندارند.

در حالی که شیطان گراها به یک موجودیت فوق بشری به نام ست (پادشاه حقیقی تاریکی و نام خداوند مرگ و عالم اموات در مصر باستان) اعتقاد دارند. ست در مصر باستان خدای خشونت و بی‌نظمی بود که عاقبت با نام خدای تاریکی به دشمنی با دیگر خدایان مصر پرداختند؛ به عبارت دیگر، ست شیطان پرستی اصلی است. خدایی علیه همه‌ی خدایان دروغین و ذهنی انسان.

قرمزهای شیطانی

قرمزهای شیطانی به مفهوم سنتی به شیطان‌ها اعتقاد ندارند. بلکه آن را در یک نیروی سیاه می‌دانند که از ازل وجود داشته است. یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های قرمزهای شیطانی معتقد است که ریشه‌ی واژه‌ی شیطان یا همان شیطان در همان زبان انگلیسی ترکیبی از دو واژه‌ی پیش از سانسکریت برمی‌گردد. ست واژه‌ای به معنی تاریکی بی‌کران و تان که نشان می‌دهد چگونه این نیرو امتداد یافت و به همه چیز نفوذ کرد. طبق آموزه‌های قرمزهای شیطانی کسی که به شخص یا مخلوق دیگر بی‌حرمتی می‌کند یا مقابل خویش می‌ایستد، عمل شرورانه‌ای مرتکب شده است.

قرمزهای شیطانی

شیطان پرستی چند ایزدی

شیطان پرستی چند ایزدی دقیقاً شبیه به اعتقاد به وجود چندین خدا در مقابل اعتقاد به وجود یک خدا است. مشهورترین سازمان شیطان پرستی چند ایزدی کلیسای عزازیل در شهر نیویورک است که درهایش به روی‌همه‌ی شیطان پرستان، پژوهش گران علوم غیبی و پیروان صراط چپ باز است. آن‌ها بت‌های متفاوت و متعددی را گرامی می‌دارند. در قرآن نامی از عزازیل برده نشده است. با وجود این در برخی متون اسلامی نام عزازیل به عنوان نام اصلی ابلیس آورده شده است. کلیسای عزازیل به شدت اعتقاد دارد خدایان خود را در امور انسانی ظاهر می‌کنند. اموری همچون جامعه، اقتصاد و گرایش‌های مذهبی.

فرقه‌ی کاتولو

کاتولو فرقه‌ی کوچک عجیبی است که نوشته‌های نویسنده‌ای به نام اچ.پی.لاوکرفت را با شیطان پرستی، جادوی سیاه و صراط چپ در هم آمیخته‌اند. آن‌ها بر این عقیده هستند که حقیقتی وجود ندارد، آنچه ذهن انسان حقیقی می‌پندارد، اصلاً وجود ندارد. ادعا می‌کند هر فرد درون الگویی به نام حقیقت پذیرفته‌شده‌ی عمومی محبوس است و وی قادر است حقیقت درونش را طبق اراده‌اش به هر شکلی درآورد. فرقه‌ی کاتولو مدعی هستند که کهنه ایزدان (همان اصطلاحی برای بت یا هر موجود فرا طبیعی باستانی) بی‌نهایت سال پیش در زمین زندگی می‌کردند و دانش تاریکی، ممنوعه و محرمانه‌شان را به انسان‌ها منتقل کردند. خدایان ضعیف‌تر به زنجیره کشیده شدند و بر آن‌ها تازیانه زده شد و جهان با خون آن‌ها خلق شد.

برخی از خدایان ضعیف‌تری که زنده ماندند، تصمیم گرفتند خود را از زنجیر برهانند و کهنه ایزدان را از زمین بیرون کنند. فرقه‌ی کاتولو کهنه ایزدان را مانند دیدگاهی که شیطان پرستان نسبت به لوسیفر دارند، موجوداتی می‌بینند که می‌خواهند به انسان دانش بیاموزند و آن‌ها را از بردگی رهایی دهند. فرقه‌ی کاتولو معتقد است اکثریت موجودات بشری زندگی‌شان را در زندان حقیقت پذیرفته‌شده‌ی عمومی سپری می‌کنند و درد و رنجشان به خدایان ضعیف‌تر انرژی می‌دهد. تنها راه رهایی از این زندان بیداری و دست‌یابی به آگاهی حقیقی است. حقیقت والاتری که اعضای فرقه‌ی کاتولو به آن اشاره می‌کنند، نام‌های دیگری نیز دارد. از قبیل شعله‌ی سیاه، نشان شیطان، موهبت شیطان یا ندای کاتولو.

فرقه ی شیطان پرستی کاتولو

شیطان پرستی در ایران

شیطان پرستی در ایران از دیرباز وجود داشته است. چه قبل از زرتشت و چه بعد از آن و شاید اوج آن در زمان زرتشت و بحث اهریمن و اهورامزدا باشد. بر اساس تحقیقات بیشتر شیطان پرستی در ناحیه غربی کشور و ناحیه مرکزی ایران دایر است. حتی مراسم این عده در کوه‌ها و دره‌ها نیز هنوز برگزار می‌شود و قربانی آن‌ها حیوان است. متأسفانه برخی از آیین کانون‌های شیطان پرستی در تهران نیز در حال گسترش است.

نمادسازی وسیع و ترویج آن‌ها

نمادسازی یکی از بهترین راه‌ها برای ترویج یک آیین و فرهنگ در بین جوامع است. در حالی که این کار از راه گفتن یا نوشتن بسیار دشوار است و تعداد محدودی از مردم با آن ارتباط برقرار می‌کنند. نمادها به صورت جذابی مخصوصاً در بین جوانان گسترش می‌یابند. نمادهای شیطان پرستی از دیرباز در گستره بسیار وسیعی از زندگی انسان‌ها یافت می‌شدند. حتی برخی اوقات افراد نمی‌دانند که طرحی که از آن استفاده می‌کنند، یک نماد شیطان پرستی است. از برچسبی که یک کودک شش‌ساله به دفت مشق خود می‌چسباند تا سر دسته‌ی عصای پیرمرد هفتادساله به دست می‌گیرد. این نمادها در همه‌جا حضور دارند. طراحی لباس‌ها، کفش‌ها، ساعت، طراحی اتاق‌خواب، عروسک‌ها، تزئینات خودرو، انگشترها، گردنبندها و هر اشیائی که فکرش را بکنید.

نمادهای شیطان پرستی

نمادهای معروف شیطان پرستی

نمادهای معروفی مانند ستاره پنج پر، صلیب معکوس، صلیب شکسته، چشم شیطان، عدد 666 و FFF را اکثریت می‌شناسیم. نماد دیگر دو مثلث روی‌هم است که مثلث با رأس پایین به معنای جام و مؤنث و مثلث با رأس رو به بالا نماد شمشیر و مذکر است. این دو مثلث زمانی که به صورت معناداری روی‌هم قرار می‌گیرند معنای عشق البته از نوع جنسی آن را بیان می‌کنند. این همان ستاره داوود است که امروز در وسط پرچم اسرائیل نیز دیده می‌شود. البته نمادها معمولاً یک ریشه و معنا ندارند. برخی از این نمادها را در ادامه می‌بینید.

  •  علامت بافومت: نماد اصلی شیطان پرستی شامل یک ستاره پنج پر، یک بز و کلمه‌ی لویاتان به زبان عبری
  • ستاره پنج پر (پنتاگرام) برعکس: ابتدایی‌ترین نماد شیطان پرستی که برای احضار روح استفاده می‌شود.
  • بز: بز به علت سرسختی و اتکا به خود نشان‌دهنده شیطان است.
  • جهنم: شیطان پرستان به جهنم اعتقادی ندارند اما از تصاویر مرتبط با آن استفاده‌های نمادین می‌کنند.
  • نمادهای مرگ‌ومیر: این نماد نشان‌دهنده فلسفه مادی‌گرایی است و بر این که این زندگی تنها زندگی است که داریم، تأکید دارد.
  • چهار شاهزاده‌ی ولیعهد جهنم: این چهار شاهزاده شامل شیطان، لویاتان، لوسیفر و بلیال هستند.
  • تصاویر فاشیستی: ابعاد فاشیسم برای شیطان پرستی نیز کاربرد دارد.
  • صلیب برعکس: این صلیب نشانه‌ی تمسخر و رد کردن مسیح است.

سخن پایانی

شیطان پرستان معتقدند که جامعه کنونی مملو از ضعف است. جوانان و نوجوانانی که می‌بایست به توانایی و لذت تشویق شوند از سال‌های آغازین می‌آموزند که خود را ضعیف فرض کنند. اعتیاد به مواد مخدر، از خود بیزاری و ترحم برای کودن‌ها فق بخش هایی از مسائلی است که جامعه به نسل آینده می‌آموزد. این آیین جنبه‌های مختلفی داشته و بسیار گسترده است. در این مقاله از مجله جوان ایرانی سعی کردیم تحقیقات خود را در ارتباط با چند فرقه ی شیطان پرستی با شما در میان بگذاریم.

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 4.5 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 27

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

سید مطهر اطهری

فارغ التحصیل رشته مهندسی نرم افزار ♦️ مشغول به کار در زمینه‌های برنامه نویسی، سئو، گرافیک، تدوین، علاقه‌مند به حوزه‌های تکنولوژی، فیلم و سریال، موسیقی ♦️ نوازنده ویولن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا